Kissan kastraatio ja sterilisointi

Kissan voi leikkauttaa aikaisintaan 6-9 kuukauden ikäisenä. Kissan olisi hyvä olla täysikasvuinen leikkausvaiheessa koska se saattaa vaikuttaa pitkien luiden kasvulinjojen sulkeutumiseen.

Uroskissan sukukypsyyden merkkejä ovat mouruamiskäyttäytyminen ja ympäristön merkkailu virtsalla. Leikkauksen ajaksi kollikissa rauhoitetaan ja toimenpiteen jälkeen heräämistä seurataan klinikalla. Ulkoilemaan tottunut kissa tulee pitää sisällä vähintään viikko leikkauksen jälkeen.


Narttukissa rauhoitetaan ja leikkauksen ajan se on inhalaatioanestesiassa. Leikkauksessa siltä poistetaan osa kohtua ja molemmat munasarjat. Narttukissa heräilee toimenpiteen jälkeen klinikalla 2-3h. Leikkaushaavaa tulee suojata raapimiselta ja nuolemiselta 14 vrk. Parhaiten tämä tapahtuu pitämällä kissalla kauluria tai pukua. Leikkausta seuraavana kahtena viikkona narttukissa pidetään sisätiloissa, vaikka se olisi tottunut elämään ulkona.

Leikattujen uros- ja narttukissojen liikkumareviiri yleensä pienenee ja ne pysyvät paremmin kotipiirissä. Vähentynyt liikunta ja hormonitoiminta merkitsee pienempää energiankulutusta, joten leikatut kissat lihovat muita helpommin. Tämä tulee ottaa huomioon ruoan määrää ja laatua arvioitaessa. Leikattujen kissojen on todettu elävän leikkaamattomia pidempään. Tämä selittyy mm. sillä, että leikattu kissa viihtyy paremmin kotipiirissään eikä myöskään joudu yhtä herkästi tappeluihin tai onnettomuuteen.